Tesisat ve radyatör temizliği

Kat kaloriferi tesisatlarında kombinin suyu eksildikçe şebeke suyu ile tesisata su ilavesi yapılmaktadır. Suyun içinde bulunan mil ve çamur tabakası konsantrasyonu zamanla doğru orantılı olarak artmaktadır. Yani kombi, radyatör ve borulardan oluşan ısıtma sistemimizde dolaşan suyun kalitesi her geçen gün azalmaktadır. Her ne kadar kombinin soğuk su girişinde filtre olsa dahi , filtre gözenek çapından daha küçük çaptaki partiküller kolayca geçebilmektedir. Suyun içeriğinde yer alan bu partiküller hem suyun ısınmasını geciktirmekte hem de kombinin pompasına zarar vermektedir.

Bu olumsuzlukları gidermek adına, belirli zaman aralıklarında tesisat boruları ve radyatörlerdeki suyun yenilenmesi ve sistemin temizlenmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın