Etiket arşivi: bacalı kombi

Kombi Montaj Kuralları

Sistem şeması


1-Bacalı Cihazların Monte Edilecekleri Yerler İçin Genel Kurallar

1.Yer Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar:Kombi üzerindeki baca çıkış ağzı ile baca deliği arasında dikey olarak en az 33 cm mesafe bırakılması gerektiği dikkate alınmalı ve cihazın yer seçimi buna göre yapılmalıdır. Bunun sağlanabilmesi için ürün ile birlikte verilen montaj şablonu kullanılmalıdır.Cihaz, yüksek sıcaklığa dayanıklı ve sağlam bir duvara monte edilmelidir.Eğer duvar yanabilir bir malzemeden yapılmışsa, yanmaz malzeme ile korunmalıdır.Cihaz iyi havalandırılan bir ortama monte edilmelidir. Cihaz, müşteri rızası ve talebi olsa dahi banyoya veya duşu, küveti olan kapalı bir odaya ve yatak odasına monte edilemez.

Cihaz dış ortama açık bir balkona monte edilmemelidir.
Baca şartlarının sağlanması şartıyla, kapalı balkona cihaz monte edilebilir. (Mahya seviyesini geçecek yeni bir baca yapılabilir, veya mevcut bacaya bağlanabilir)
Kombi askı kancasının döşemeden yüksekliği 1.9 -2.1 metre arasında olmalıdır (http://imsanyapi.com.tr.tr).
Kombi, set veya tezgah üstüne monte ediliyorsa, kombinin alt tarafında en az 30 cm mesafe bırakılmalıdır.
Cihaz kapalı bir dolap içine monte edilmemelidir.Bacalı cihazlar mümkün olduğunca bacaya yakın bir yere monte edilmelidir (Baca bağlantısız kullanılamaz).

Bacalı Cihazların Monte Edilebileceği Yerler: Kapalı balkonlar (Şartnameye uygun bacaya bağlamak şartıyla), Mutfaklar, Salonlar (insan yatmaması şartıyla), Hol ve antreler.

Not : Cihaz iyi havalandırılan bir ortama monte edilmelidir. Havalandırma ve baca şartları kesinlikle sağlanmalıdır

Bacalı cihazlarda Havalandırma ve Hacim şartları
Bacalı kombi çok iyi havalandırılan bir yere monte edilmeli, cihazın bulunduğu yere sürekli temiz hava girmelidir.

Tek Mekanda Kullanım

Cihazın bulunduğu mahal, en az 12 m³ hacime sahip olmalı ve doğrudan dış ortama (sokağa) açılan ve her biri net 75 cm²’ lik 2 adet havalandırma menfezi bulunmalıdır. Menfezler, duvar veya pencere üzerinde bulunmalıdır. Üst taraftaki menfez döşemeden en az 180 cm yukarıda ve mümkün olduğunca tavana yakın olmalı, alt taraftaki menfez ise döşemeden en fazla 45cm. yüksekliğe açılmalıdır. İki menfez yerine, 1 ad. en az 150 cm²’lik net ölçüye sahip bir alt menfez olabilir. Menfezler, kapatılamaz tipte (sürekli açık) olmalıdır.

İki Mekanın Birleştirilmesiyle Kullanım

Cihazın bulunduğu yer en az 12 m³ hacme sahip değilse, veya doğrudan dış ortama (sokağa) açılan ve herbiri net 75 cm²’ lik 2 adet havalandırma menfezi mevcut değilse veya her ikisi birden sağlanmıyorsa, bu mekanda kombi kullanılamaz. Bu durumda kombinin bulunduğu mekan ile komşu bir mekanın birleştirilmesi gerekir. Aşağıdaki üç maddenin hepsi sağlanmalıdır:

Kombinin her 1 kW değeri için 1 m³ hacim şartı sağlanmalıdır. Kombinin, monte edildiği yer ve havalandırma delikleriyle irtibatlı olduğu bitişik yerin hacimlerinin toplamı;
17.000 kcal/h kapasiteli kombiler için enaz 20 m³ olmalıdır.
20.000 kcal/h kapasiteli kombiler için enaz 23 m³ olmalıdır.
23.000 kcal/h kapasiteli kombiler için enaz 28 m³ olmalıdır.
30.000 kcal/h kapasiteli kombiler için enaz 35 m³ olmalıdır.

Kombinin bulunduğu yer ile birleştirilen oda arasında, herbiri enaz 150 cm² net ölçüde olan 2 adet menfez bulunmalı, yada 300 cm² net ölçüde alt menfez bulunmalıdır.Menfezler kapatılamaz tipte olmalıdır. Bunu sağlamak için, menfezler tercihen kapılara açılmalıdır.Üst taraftaki menfez döşemeden enaz 180 cm yukarıda ve mümkün olduğunca tavana yakın olmalı, alt taraftaki menfez ise döşemeden en fazla 45 cm. yüksekliğe açılmalıdır.Alt menfezin yerine, arzu edilirse, kapı altı net 5 cm kesilebilir. Kesim işleminde (halı, mermer vb.) yükseklikler gözönüne alınarak, net mesafe bırakılmalıdır.Ortak hacime, mutlaka direkt dış ortamdan (sokaktan) sürekli hava girişini sağlayacak toplam net 150 cm²’lik menfez bulunmalıdır.Menfezler enaz net 75 cm² lik 2 adet ; veya enaz net 150 cm²’ lik 1 adet olmalıdır.Üst taraftaki menfez döşemeden enaz 180 cm yukarda ve mümkün olduğunca tavana yakın olmalı, alt taraftaki menfez ise döşemeye yakın olmalıdır.Menfez yerine yanmaz hava kanalı uygulaması yapılabilir. Bu durumda aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:10 metre uzunluğunda düz (dirseksiz) bir yanma havası kanalı için, net 300 cm² bir kesit yapılmalıdır. 90°açılı herbir dirsek için, kanal uzunluğu 3 metre daha kısa tutulmalıdır. Aynı şekilde 45° açılı herbir dirsek için, kanal uzunluğu 1.5 metre daha kısa tutulmalıdır.Yanma havası için montaj odası ile irtibatlandırılan komşu mahal, yatak odası, banyo ve WC olmamalıdır.Hava sirkülasyonu sağlanan bina aydınlıkları da menfez bağlantısı için kullanılabilir.

Bacalı Cihaz Atık Gaz Borusu ve Baca Bağlantısı

Bacalı kombilerin emniyetli çalışması yönünden, bacaya bağlanması zorunludur.Atık gazboru malzemesi paslanmaz çelik ve en az 0.6 mm. emaye edilmiş çelik sac olabilir. Galvaniz sac, plastik ve asbest malzeme kullanılmamalıdır. Kombi baca bağlantısı için rijit boru veya spiral boru kullanılabilir. Spiral baca borusu kullanılıyor ise, ek yapılmamalı ve 0,5 metre aralıklarla tavana veya duvara sabitlenmelidir.Cihaz baca davlumbazından sonra dik olarak yükselen ve min. uzunluğu 33 cm olan baca hızlandırma parçası olmalıdır. Hızlandırma parçasından sonra dirsek konulmalıdır.Atık gaz boruları, bacaya 2°-3°’lik bacaya doğru yükselen eğim ile bağlanmalı ve baca enkesitini daraltmayacak biçimde monte edilmelidir.Atık gaz boruları birbirine sızdırmaz şekilde bağlanmalı ve ek yerlerinde sızdırmazlık malzemeleri kullanılıyor ise sıcağa dayanıklı olmalıdır. Bunun için ısıya dayanıklı ve yapışkanlı alüminyum folyo sızdırmazlık bandı kullanılmalıdır.Atık gaz boruları yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu mahaller, yatak odaları, banyo ve WC’ lerden geçirilmemelidir. Atık gaz borularının enkesit alanı cihazın davlumbaz çıkışındaki enkesit alanından daha küçük olmamalıdır. Cihaz baca borusu aydınlığa bağlanmamalı, pencereden dışarı çıkarılmamalıdır. Verilen çaplardan daha küçük çapta boru kesinlikle kullanılmamalıdır. Cihazlar mümkün olduğunca bacaya yakın yerleştirilmelidir ve en kısa yoldan bacaya bağlanmalı, dirsek, T bağlantı ve yatay uzantılardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Tek dirsek kullanılması durumunda baca borusunun yatay uzunluğu en fazla 2 metre olmalıdır. İki dirsek kullanılması durumunda en fazla 1 metre olmalıdır. Binanın en üst katına bağlanan kombilerde baca borusu yatay uzunluğu maksimum 1 m. olmalı ve tek dirsek kullanılmalıdır. Kombi, kurallara uygun, temiz ve iyi bir çekişe sahip olan bir baca kanalına bağlanmalıdır. Baca kanalı müstakil tip olmalı ve her cihaz ayrı bacaya bağlanmalıdır. Adi şönt tipi baca kanalı kesinlikle kullanılmamalıdır.

Atık gaz çıkış boruları kapı, pencere vb. en az 20 cm. uzakta olacak şekilde yerleştirilmelidir. Bu mesafe yalıtım malzemeleri ile azaltılabilir.
Atık gaz boruları, merdiven, merdiven sahanlığı,bina girişlerinden, havalandırma boşluklarından, çatı arasından, yatak odası, banyo ve WC’lerden geçirilmemelidir. Atık gaz borusunun aydınlıktan geçen bacaya bağlanması durumunda ısı kaybına karşı yalıtılmalıdır.

Cihazların Bağlandıkları Bacalar ile İlgili Hususlar

   Bacalar ilgili TSE standartlarında belirtilen şartlara uygun olmalı, sıcaklıktan, yoğuşmadan ve yanma ürünlerinden etkilenmeyecek malzemeden uygun kalite ve boyutlarda yapılmalıdır. Baca çekişinin yeterli olup olmadığı tesisat yapılmadan önce yapımcı firma tarafından mutlaka kontrol edilmelidir.
Bacaların duman kanalları düşey olmalıdır. Düşey doğrultuda,ancak birkez 30°yi geçmeyen sapma olabilir.Cihazların bağlandığı bacalara mutfak aspiratörü bağlanmamalıdır. Baca yüksekliği minimum 4 metre olmalıdır. Bacanın çıkış ağzı mahyadan 0,8-1 metre yukarıda olmalıdır.

 1.Bacalı Cihazlarda Baca Kanalı Çapı

Daire kesitli bacalar tercih edilmelidir. Kare kesitli bacaların kesiti, daire kesitli bacalara göre %30 daha fazla olmalıdır. Dikdörtgen kesitli bacalarda uzun kenar,kısa kenarın ençok 1,5katı olmalıdır.

 

Bacalı kombimi hermetik bir kombi ile değiştirmek istiyorum.

bacaMevcut bacalı cihazın konumu dış cepheye yakın ise sadece cihaz değiştirilmesi yeterlidir.Bu değişiklik yapılmadan önce “özel amaçlı proje” çizilerek  İgdaş’ne onaylatılmalıdır.Onayı takiben dairenin gazı kesilir, gerekli förç (gazı boşaltma)işlemi yapıldıktan sonra mevcut bacalı kombi sökülerek yerine hermetik kombi cihazı takılır.Kombinin gaz bağlantısı yapılırken makaronlu gaz fleksi kullanılmalıdır.Ayrıca ocak flekside sarı makaronlu fleks ile değiştirilmelidir. Hermetik kombinin bacası direk dış cepheye verilmelidir. Eğer baca balkona verilecek ise ek bacalar kullanılarak balkonun dışına kadar uzatılması zorunludur.Ek bacalar 50, 100, 150 ve 200 cm boyunda tek parça olarak üretilmektedir.Hermetik kombi cihazları açık balkonlara da konabilir.Ancak  koruyucu kabin içine alınmalıdır.Mevcut bacalı kombi kullanılacak ise de baca bağlantı borusu alüminyum yerine çelik spiral boru olmalıdır.

combiKombi değişimi yapılırken mevcut bacalı kombi dış cepheye uzak ise, o zaman yeni takılacak olan hermetik  kombinin konumu belirlenirken şu hususlara dikkat edilmelidir.

1-Kalorifer gidiş ve dönüş borularının bağlantısı en kolay yapılacak yer seçilmelidir.Tesisat süpürgelik hizasından döşenmiş ise kombinin bulunduğu konuma en yakın noktadan bağlantı yapılabilir.

2-Sıcak ve soğuk su tesisatı borularının da kolayca bağlanabilmesi gerekmektedir. Bu mümkün değilse çoğunlukla mutfakta yer alan lavabo tesisatından kombiye yeni bir sıcak- soğuk su hattı çekilmesi düşünülebilir.

3-Doğalgaz tesisatında hat çok uzuyor ise muhakkak hesaplar tetkik edilmeli ve kritik devre basınç kaybına bakılmalıdır. Basınç kaybı 0,8 mbar’dan yüksek  ise sayaçtan itibaren tesisat sökülmeli ve çap 1” olarak yeniden yapılmalıdır.