Etiket arşivi: kombi montajı

Hermetik Kombi Montajı

Hermetik kombiler yanma için gerekli taze havayı özel baca borusu sayesinde direkt dış ortamdan alan ve atık gazı da yine aynı özel baca borusu sayesinde dış ortama atan cihazlardır. Hermetik kombilerin bu özelliği sayesinde monte edildikleri mahal ile ilgili herhangi bir sınırlama yoktur.Hermetik kombi için yer seçimi: Hermetik kombiler bulunduğu ortamın havasını kullanmadığından, takıldığı mahalde hacim sınırlaması

ve havalandırma şartı aranmaz. Hermetik kombi, hiçbir şekilde normal baca kanalına bağlanamaz.Cihaz dış ortama açık bir balkona ancak kapalı bir dolap içine konulması şartı ile monte edilebilir. Bu durumda, cihazın soğumasını sağlamak ve servis verebilme imkanı sağlamak için kombinin dış kenarları ile dolabın arasında enaz 15 cm boşluk bırakılmalıdır.Cihaz mümkün olduğunca dış duvara yakın bir yere monte edilmelidir. Cihazla birlikte 75 cm uzunluğunda Atık Gaz Donanımı (hermetik baca) verilmektedir. Madde 3.4. de belirtilen kurallara uymak şartıyla, Satış Sonrası Hizmetler Yöneticiliğinden (ücreti ile) Baca Uzatma Parçası temin edilerek, bu mesafeyi 4 metreye kadar tek dirsek kullanım şartı ile uzatmak mümkündür. (Bu mesafe cihazın teknik özelliklerine göre değişebilir, cihazın teknik özelliklerine bakılmalıdır.)

Hermetik Cihazların Montajının Yapılamayacağı Yerler

Binaların genel kullanımına açık merdiven boşlukları, koridorlar, aydınlıklar gibi yerlere monte edilmemelidir.
Baca duvarları üzerine monte edilmemelidir.
Cihaz, bir fırın veya ocak üzerine monte edilmemelidir.
Cihazın monte edildiği mahalde donma tehlikesi olmamalıdır.
Ortamda asit buharı bulunmamalıdır.
Patlayıcı madde bulunan mahaller monte edilmemelidir.

1. HermetikKombi İçin Havalandırma

Hermetik kombiler, içinde bulunduğu ortamın havasını kullanmadığından, takıldığı mahalde havalandırma şartı aranmaz.Cihaz, önden ve yandan kapalı bir dolap içine monte edilebilir. Ancak bu durumda ,servis imkanını sağlamak için cihazın etrafında 15 cm boşluk bırakılmalı ve dolabın alt ve üstüne havalandırma menfezi açılmalıdır.

Hermetik Kombilerin Atık Gaz Tesisatı

Hermetik cihazların atık gaz tesisatında, yanma için temiz hava temini ve atık gaz çıkışını sağlayan ve rüzgara karşı koruyucu tertibatlı, Demirdöküm tarafından temin edilen ve belirtilen orijinal parçalar kullanılmalı.Atık gaz boru tesisatı kullanım ve tesis kılavuzu talimatlarına göre monte edilmelidir.Kombi ile birlikte verilen atık gaz donanımının boyunun yetmediği durumlarda, ilave atık gaz boru ve aksesuarları Demirdöküm SSHY yöneticiliğinden temin edilecektir.Hermetik tip cihazlara ait baca çıkışları mutlaka direkt dış ortama açık, hava sirkülasyonu olan yerlere bağlanmalıdır. Hermetik kombi, hiçbir şekilde normal baca kanalına bağlanamaz.Hermetik baca çıkışına 40 cm’den daha yakın yerde açılabilen pencere vb. yapı elemanı bulunmamalıdır.

Hermetik Cihazlarda Baca Çıkışları

Apartman havalandırma ve aydınlık boşluklarına,

Geçit ve koridorlara, binalar arası avlulara,

Dar saçak aralıklarına,

Balkonlara(açık veya kapalı ),

Asansör boşluklarına,

Atık gaz çıkışını engelleyen çıkıntılı yapı kısımlarının altlarına,

Başka birimlere temiz hava sağlayan açıklıklara,

Doğrudan rüzgar direncine maruz kalabilecek yerlere verilemez.

İnsanların geçtiği yerlerde, örneğin kaldırımlarda baca çıkış yüksekliği en az 2m. olmalıdır. Kaldırımlara cepheli yan bodrum binalar için, gerekli emniyet tedbirleri alınmak şartıyla bu yükseklik en az 1 metre olabilir. Açık alanlarda baca çıkışı yerden en az 0.3 m yükseklikte olmalı ve baca çıkışları paslanmaz veya galvanize çelik tel örgü kafeslerle korunmalıdır. Araç trafiğinin olduğu yerlerde bu durum oluşabilecek bir darbeye karşı gözönünde bulundurulmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dışarıya taşan çatı veya ahşap kaplamanın, üstten bacaya uzaklığı en az 0.5 m.olmalıdır. Atık gaz çıkış ağzının karşı bina ile olan mesafesi, atık gaz atış doğrultusunda en az 3m.olmalıdır. Zemin seviyesinin altındaki (bodrum katlarında) Hermetik cihazlar, yalnız her cihazın yanma havası ve atık gaz boru hatları kendine ait kanallara(Kuranglez) açılıyorsa, tesis edilebilir. Kanalların kesit alanları en az; Anma ısıl gücü 14 kW’a kadar olan cihazlarda; 0.5 m² Anma ısıl gücü 14 kW’dan fazla olan cihazlarda; 0.75 m² Kanalın küçük kenar boyutu en az 0.5 m olmalıdır. Bu kanallara açılan havalandırma menfezi veya pencere olmamalıdır.

Hermetik tip cihazlarda yatay çıkış ağızları, cihaza yağmur suyu vb. girmemesi için dış tarafta aşağıya doğru % 2 eğimle monte edilmelidir. (Yoğuşmalı kombilerde bu eğim yukarıya doğru verilmelidir.)
Hermetik tip cihazlarda yanma havası ve atık gaz boru çıkış ağızları yakıt pompaları ve yakıt depolarından en az 5 m yatay uzaklıkta olmalıdır.
Hermetik tip cihazlarda, yanma havası ve atık gaz boru çıkış ağızları çatı üzerinden yapılıyorsa, çatı yüzeyi ile baca çıkış ağzı arasındaki mesafe en az 40cm yükseklikte olmalıdır.
Atık gaz tesisatı çatıdan yapılabilecek cihazlar çatı katlarına veya çatı/teras altındaki odalara monte edilebilir. Ancak bu durumda; Tavanın ateşe dayanıklı olması gerekir.Cihazın temiz yanma havası temini ve atık gaz çıkışını sağlayan “atık gaz tesisatı” çatı arasında ateşe dayanıklı malzeme ile izole edilmelidir. Tavan ateşe dayanıklı malzemeden değil ise”atık gaz tesisatı” tavan geçişinden itibaren yanmayan malzeme ile izole edilmeli veya ayrı bir koruma borusu içine alınmalıdır.Hermetik atık gaz bacasının duvardan çıkması tercih edilmelidir. Atık gaz sisteminin tahliye çıkışı camdan yapılırsa, en az 40 cm uzaktaki camların açılmaması gerekmektedir. Baca çıkışlarının yerleştirilmesi ile ilgili asgari ölçüler :Cihazın ve atık gaz sisteminin yerleşimi aşağıda verilen resme uygun olmalıdır.

 • A –Bir pencerenin altında 60
 • B –Bir hava menfezinin altında 60
 • C –Yağmur kanalının altında 30
 • D –Balkon altında 30
 • E –Bir pencerenin yanında 40
 • F –Bir hava menfezinin yanında 60
 • G –Düşey veya yatay boru yanında 60
 • H –Binanın dış köşesinden mesafe 30
 • I –Bir binanın iç köşesinden mesafe 100
 • L –Zeminden veya döşemeden mesafe 180
 • M –İki baca çıkışı düşey mesafe 150
 • N –İki baca çıkışı yatay mesafe 100

Hermetik atık gaz bacasının duvardan çıkması tercih edilmelidir.

 Kombinin Tesisatı ve Montajı

Isıtma ve Kullanım Suyu Tesisatı Genel Kuralları :

 • Kombilerin tesisatı TSE ve MMO teknik şartnamelerine uygun olarak yapılmalıdır.
 • Montajda kullanılacak malzemeler (boru, fittings, vana, filtre ve atık gaz boruları vb.) TSE belgeli olmalıdır.
 • Montajda kullanılacak malzemelerin gözle muayenesi yapılacak, montaj öncesi kir, pas ve çapaklardan arındırılacaktır.
 • Kalorifer tesisatı minimum 5 bar basınca uygun şekilde tesis edilmelidir.
 • Sıcak su ve kalorifer tesisatı duvar geçişlerinde kılıf kullanılacaktır.
 • Radyatörlerdeki havanın alınabilmesi için, her radyatör grubuna hava tahliye purjörü konulmalıdır.
 • Kalorifer tesisatında hava sıkışmasını önleyici tedbir alınmalı, gerekli yerlere purjör konulmalıdır.
 • Cihazın montajına başlamadan önce kalorifer tesisatı devresi bol su akıtılarak yabancı maddelerden temizlenmelidir.
 • İlk çalıştırma için yetkili servis çağrılmadan önce tesisat su ile doldurularak hidrolik test uygulanmalı ve borulardaki sızdırmazlık mutlaka sağlanmalıdır.
 • Emniyet ventilinden tahliye edilen suyu, su giderine iletmek üzere, tahliye hortumu bağlanması uygundur. Tahliye hattı üzerine vana konulmamalıdır.
 • Kalorifer tesisatı kritik hat basınç düşümü, kombi sirkülasyon pompasının karşılayabileceği basınç değerinden büyük olmamalıdır.
 • Yapımcı firma, kalorifer tesisatı kritik hat, basınç kaybı hesabı yapmalı, kombi pompasının bu basınç kaybını karşılayabileceği, kullanma kılavuzlarındaki pompa karakteristik eğrilerine göre kontrol etmelidir. Firma pompanın hangi kademede çalışacağını Yetkili servise bildirmelidir. Pompa çalışma kademe ayarı Yetkili servis tarafından yapılmalıdır
 • Sistemde termostatik vanalar kullanılacaksa en az bir radyatörün termostatik vanalı olmaması gerekir.

Kombi Tesisatı Bağlantı Şekli

 Cihazın Duvara Montajı ve Tesisat Bağlantıları

Cihazla birlikte, aksesuar kutusu içinde bir montaj şablonu verilmiştir. Bu kağıt şablon yardımıyla, aksesuar kutusu içinde ayrıca verilmiş olan askı kancası ve bağlantı plakası konumları ayarlanmalıdır. Cihazın duvardaki yeri belirlendikten sonra askı kancası ve bağlantı plakası duvara tespit edilmelidir.Kombi bağlantı plakasının duvara montajı için cihazla birlikte verilen uzun vida ve dübellerin tamamı kullanılmalı ve montajın sağlamlığı kontrol edilmelidir.Yoğuşmalı kombilerin drenaj bağlantısı sifon yardımıyla gidere bağlanmalıdır. Cihaz ile bağlantı plakası arasındaki bağlantılar yapılırken, cihazla birlikte verilen conta ve filtreler montaj kılavuzunda belirtildiği gibi uygun yerlere takılmalıdır.

Genleşme Tankı Özelliğine Göre Radyatör Seçimi

Genleşme Tankı Özelliğine Göre Radyatör Seçimi :Kombi genleşme tankı kapasitesine göre tesisattaki su hacmi aşağıda verilen değerleri geçemez. 6.5 lt. Genleşme tankı için …. maksimum tesisat su kapasitesi …. 140 litre 7 lt. Genleşme tankı için…. maksimum tesisat su kapasitesi ….. 160 litre12 lt. Genleşme tankı için … maksimum tesisat su kapasitesi …. 275 litre Kombilerin kullanma klavuzunda belirtilen maksimum su kapasitesinden fazla tesisat suyu olduğu durumlarda, tesisata uygun ölçüde ilave genleşme tankı konulmalıdır. Genleşme tankı ön basınç, minimum 0.5 bar.’dan (fabrikasyon ayarlı) daha az olmamalı ve tesisattaki statik su basıncından (genleşme deposu ile en üst radyatörün en üst seviyesi arasındaki düşey mesafeden) fazla olmamalıdır. Yetkili servis genleşme tankı ön basıncını 2 kat için 0,5 bar, 3 kat için 1 bar ayarlamalıdır (10 mSS = 1 bar).

Isıtma Tesisatı Havasının Alınması ve Su Kaçak Testi

Isıtma Tesisatı Havasının Alınması ve su kaçak testi:Tesisatın içinde hava bulunmamalıdır. Tesisat içindeki hava, radyatörlerde gürültüye yol açar ve ısınmayı engeller. Firma tesisatın havasını radyatörlerdeki hava alma purjörlerinden almalıdır.Tesisat havasını alma işleminden sonra tesisat basıncı kontrol edilmeli, tesisat basıncı 1 bar’ın altına düşmüşse, tekrar su ilave edilerek basıncı 1,5 bar’a yükseltilmelidir. Tesisatınız sürekli basınç kaybediyorsa ve sık sık yeniden doldurulması gerekiyorsa bu durum tesisatta kaçak olduğunu gösterir. Kaçaklar bulunmalı ve giderilmelidir.Tesisatın su kaçak kontrolü firma tarafından yapılmalıdır. Su kaçakları varsa giderilmelidir.

Bireysel Sistemlerde Karşılaşılan Sorunlar

Isı kaybı hesabının önemi :
Isı kaybı hesabı yapılmadan, kombi ve panel radyatör seçimi yapmak ileride tüketicilerin ısınma problemlerine yol açmaktadır. Tesisat hesabı uluslararası standartlarda belirtilen ve Türkiye’ de de TS 2164 ile karşılığı olan standart ile yapılmalıdır.
Projeler, makina mühendisleri denetiminde standartlara uygun bir şekilde yapılmalıdır.
Kombiye uzak noktadaki radyatörlerin ısınmama sorunu:
Bu sorunun ana nedeni; tesisat projelendirme hatasından kaynaklanmaktadır. Tesisatlar standartlara uygun yapılmalıdır. Yanlış yapılan tesisattan sonra problemi çözmek çok zordur.Bu tür uygulamalara önlem olarak “reglaj vanası”kullanımı önerilebilir.Radyatörlerin bir bölümünün ısınması, bir bölümünün yetersiz ısınma sorunu: Sorun; kombiden ayrılan hatların dengesiz projelendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Kombi yer seçimi yapılırken dikkat edilmeli, kombi çıkışı iki ayrı hatta bölünecekse bunlar dengeli bir şekilde ayarlanmalıdır.Tesisata gereğinden fazla dirsek konulması :Tesisatın yanlış projelendirilmesi sonucu fazla dirsek konulduğunda direnç artmakta bu da pompa gücünün yetmemesine neden olmaktadır. Tesisat yapılırken boru boyundan, dirseklerden ve vanalardan kaynaklanan kayıplar hesaplanmalı, bu dirençleri karşılayacak şekilde kombi seçilmeli veya ilave pompa kullanılmalıdır.

Büyük bir tesisatta örneğin 2–4 daireye tek kombi konulması durumunda pompa ve genleşme deposundan kaynaklanabilecek sorunlar:
Eğer iki veya daha fazla daireye aynı kombi ya da kat kaloriferinden enerji verilecekse; Öncelikle ısı kaybı hesabı yapılmalıdır. Kullanılacak genleşme deposunun seçimi de iyi yapılmalıdır. İki dairedeki toplam radyatörlerin ısı kapasitesi hesaplanmalı bunların genleşmesi durumundaki su hacminin mevcut depo ile karşılanıp karşılanmadığına bakılmalıdır. Karşılamadığı taktirde ek depo konulmalıdır.
Tesisattaki dirsek vana ve borulardan kaynaklanan direnç toplamı kat kaloriferi ya da kombinin üzerinde standart olarak bulunan pompanın basıncından daha yüksek değerlerde kalırsa pompa suyu dolaştırmaya yetmemektedir. Bu yüzden pompa seçimi iyi yapılmalıdır.Yerden ısıtmada boru boyunun uzun tutulması kaynaklanan kombi verim sorunu Burada boru boyunun uzun olması ve kavislerin fazlalığından dolayı direnç artmakta ve pompanın direnci bunu yenememektedir. Buda kombi verimini düşürmektedir. Pislik tutucuların çapının darlığından kaynaklanan sorunlar:Pislik tutucuların çapının darlığı, öncelikle filtre sisteminin tıkanmasına yol açar.Tesisatta su kaçırma problemi olduğunda tesisata sürekli olarak su takviyesi yapılmakta, bu da zaman içerisinde pislik tutucunun dolmasına ve direncin artmasına neden olmaktadır.Bu nedenle kaçakların önlenmesi gerekmektedir. Bir kere tesisat temizlendikten sonra hep aynı su dolaşacağından tekrar sorun ortaya çıkmayacaktır.

Yoğuşmalı kombinin yüksek verimle çalışma prensibi:
Yoğuşmalı kombinin teknolojisi gereği düşük ısıtma sistemiyle çalıştığından radyatör dilim sayısı ya da panel radyatörün uzunluğu daha fazla olmalıdır.
Radyatörden dolayı yatırımı düşük göstermek kaygısıyla bu tür bir tesisata yoğuşmasız tipteki kadar radyatör konulması yoğuşmalı kombiyi yoğuşmasız kombi gibi çalışmaktadır.
Dolayısıyla tüketicinin arzu ettiği yüksek verimi alması için radyatör dilim sayısı yada panel radyatör uzunluğu doğru hesaplanmalıdır.
Yoğuşmalı kombilerde yoğuşan su için gider sistemi:
Yoğuşmalı kombi kullanımında su gider hattı mutlaka konulmalıdır. Kombinin altına kova konulması gibi yöntemlere baş vurulmamalıdır.

Enerji tasarrufu amacıyla oda termostatı ve termostatik vana kullanımı: Enerji tasarrufu için öncelikle yalıtım yapılmalıdır. Oda termostatı ve termostatik vana ile de tasarruf desteklenmelidir. Oda termostatı montajında; dış kapıya yakın bir yere, ya da yalıtımsız dış duvara konulması durumunda sürekli soğuk ortam algılanacağından, kombi yanmaya devam edecek ve gaz daha fazla gaz tüketecektir. Bunun için oda termostatı evin yalıtımlı duvarına monte edilmelidir.

Gaz Tesisatı

Doğalgaz ile kullanım için, öncelikle ve mutlaka, mevcut TSE standartları ve yerel gaz dağıtım şirketlerinin(İgdaş, EGO, Botaş vb..) talimat ve şartnameleri doğrultusunda “Doğal Gaz Tesisat Projesi” hazırlanmalı ve onaylatılmalıdır. Tesisat tamamlandıktan sonra, yerel gaz dağıtım şirketinden “Gaz Açma Belgesi” almadan önce, cihaz kesinlikle çalıştırılmamalıdır. Doğalgaz besleme basıncı 20 mbar.’dır. Borular, paslanmaya karşı boyanacaktır. Gaz tesisatı duvar geçişlerinde kılıf kullanılacaktır. Geçici olarak LPG tüpüyle kullanımı söz konusu ise, ileride doğalgaza geçildiğinde sorun çıkmayacak şekilde uygulama ve yer seçimi yapılmalıdır.

Kombi Montaj Kuralları

Sistem şeması


1-Bacalı Cihazların Monte Edilecekleri Yerler İçin Genel Kurallar

1.Yer Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar:Kombi üzerindeki baca çıkış ağzı ile baca deliği arasında dikey olarak en az 33 cm mesafe bırakılması gerektiği dikkate alınmalı ve cihazın yer seçimi buna göre yapılmalıdır. Bunun sağlanabilmesi için ürün ile birlikte verilen montaj şablonu kullanılmalıdır.Cihaz, yüksek sıcaklığa dayanıklı ve sağlam bir duvara monte edilmelidir.Eğer duvar yanabilir bir malzemeden yapılmışsa, yanmaz malzeme ile korunmalıdır.Cihaz iyi havalandırılan bir ortama monte edilmelidir. Cihaz, müşteri rızası ve talebi olsa dahi banyoya veya duşu, küveti olan kapalı bir odaya ve yatak odasına monte edilemez.

Cihaz dış ortama açık bir balkona monte edilmemelidir.
Baca şartlarının sağlanması şartıyla, kapalı balkona cihaz monte edilebilir. (Mahya seviyesini geçecek yeni bir baca yapılabilir, veya mevcut bacaya bağlanabilir)
Kombi askı kancasının döşemeden yüksekliği 1.9 -2.1 metre arasında olmalıdır (http://imsanyapi.com.tr.tr).
Kombi, set veya tezgah üstüne monte ediliyorsa, kombinin alt tarafında en az 30 cm mesafe bırakılmalıdır.
Cihaz kapalı bir dolap içine monte edilmemelidir.Bacalı cihazlar mümkün olduğunca bacaya yakın bir yere monte edilmelidir (Baca bağlantısız kullanılamaz).

Bacalı Cihazların Monte Edilebileceği Yerler: Kapalı balkonlar (Şartnameye uygun bacaya bağlamak şartıyla), Mutfaklar, Salonlar (insan yatmaması şartıyla), Hol ve antreler.

Not : Cihaz iyi havalandırılan bir ortama monte edilmelidir. Havalandırma ve baca şartları kesinlikle sağlanmalıdır

Bacalı cihazlarda Havalandırma ve Hacim şartları
Bacalı kombi çok iyi havalandırılan bir yere monte edilmeli, cihazın bulunduğu yere sürekli temiz hava girmelidir.

Tek Mekanda Kullanım

Cihazın bulunduğu mahal, en az 12 m³ hacime sahip olmalı ve doğrudan dış ortama (sokağa) açılan ve her biri net 75 cm²’ lik 2 adet havalandırma menfezi bulunmalıdır. Menfezler, duvar veya pencere üzerinde bulunmalıdır. Üst taraftaki menfez döşemeden en az 180 cm yukarıda ve mümkün olduğunca tavana yakın olmalı, alt taraftaki menfez ise döşemeden en fazla 45cm. yüksekliğe açılmalıdır. İki menfez yerine, 1 ad. en az 150 cm²’lik net ölçüye sahip bir alt menfez olabilir. Menfezler, kapatılamaz tipte (sürekli açık) olmalıdır.

İki Mekanın Birleştirilmesiyle Kullanım

Cihazın bulunduğu yer en az 12 m³ hacme sahip değilse, veya doğrudan dış ortama (sokağa) açılan ve herbiri net 75 cm²’ lik 2 adet havalandırma menfezi mevcut değilse veya her ikisi birden sağlanmıyorsa, bu mekanda kombi kullanılamaz. Bu durumda kombinin bulunduğu mekan ile komşu bir mekanın birleştirilmesi gerekir. Aşağıdaki üç maddenin hepsi sağlanmalıdır:

Kombinin her 1 kW değeri için 1 m³ hacim şartı sağlanmalıdır. Kombinin, monte edildiği yer ve havalandırma delikleriyle irtibatlı olduğu bitişik yerin hacimlerinin toplamı;
17.000 kcal/h kapasiteli kombiler için enaz 20 m³ olmalıdır.
20.000 kcal/h kapasiteli kombiler için enaz 23 m³ olmalıdır.
23.000 kcal/h kapasiteli kombiler için enaz 28 m³ olmalıdır.
30.000 kcal/h kapasiteli kombiler için enaz 35 m³ olmalıdır.

Kombinin bulunduğu yer ile birleştirilen oda arasında, herbiri enaz 150 cm² net ölçüde olan 2 adet menfez bulunmalı, yada 300 cm² net ölçüde alt menfez bulunmalıdır.Menfezler kapatılamaz tipte olmalıdır. Bunu sağlamak için, menfezler tercihen kapılara açılmalıdır.Üst taraftaki menfez döşemeden enaz 180 cm yukarıda ve mümkün olduğunca tavana yakın olmalı, alt taraftaki menfez ise döşemeden en fazla 45 cm. yüksekliğe açılmalıdır.Alt menfezin yerine, arzu edilirse, kapı altı net 5 cm kesilebilir. Kesim işleminde (halı, mermer vb.) yükseklikler gözönüne alınarak, net mesafe bırakılmalıdır.Ortak hacime, mutlaka direkt dış ortamdan (sokaktan) sürekli hava girişini sağlayacak toplam net 150 cm²’lik menfez bulunmalıdır.Menfezler enaz net 75 cm² lik 2 adet ; veya enaz net 150 cm²’ lik 1 adet olmalıdır.Üst taraftaki menfez döşemeden enaz 180 cm yukarda ve mümkün olduğunca tavana yakın olmalı, alt taraftaki menfez ise döşemeye yakın olmalıdır.Menfez yerine yanmaz hava kanalı uygulaması yapılabilir. Bu durumda aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:10 metre uzunluğunda düz (dirseksiz) bir yanma havası kanalı için, net 300 cm² bir kesit yapılmalıdır. 90°açılı herbir dirsek için, kanal uzunluğu 3 metre daha kısa tutulmalıdır. Aynı şekilde 45° açılı herbir dirsek için, kanal uzunluğu 1.5 metre daha kısa tutulmalıdır.Yanma havası için montaj odası ile irtibatlandırılan komşu mahal, yatak odası, banyo ve WC olmamalıdır.Hava sirkülasyonu sağlanan bina aydınlıkları da menfez bağlantısı için kullanılabilir.

Bacalı Cihaz Atık Gaz Borusu ve Baca Bağlantısı

Bacalı kombilerin emniyetli çalışması yönünden, bacaya bağlanması zorunludur.Atık gazboru malzemesi paslanmaz çelik ve en az 0.6 mm. emaye edilmiş çelik sac olabilir. Galvaniz sac, plastik ve asbest malzeme kullanılmamalıdır. Kombi baca bağlantısı için rijit boru veya spiral boru kullanılabilir. Spiral baca borusu kullanılıyor ise, ek yapılmamalı ve 0,5 metre aralıklarla tavana veya duvara sabitlenmelidir.Cihaz baca davlumbazından sonra dik olarak yükselen ve min. uzunluğu 33 cm olan baca hızlandırma parçası olmalıdır. Hızlandırma parçasından sonra dirsek konulmalıdır.Atık gaz boruları, bacaya 2°-3°’lik bacaya doğru yükselen eğim ile bağlanmalı ve baca enkesitini daraltmayacak biçimde monte edilmelidir.Atık gaz boruları birbirine sızdırmaz şekilde bağlanmalı ve ek yerlerinde sızdırmazlık malzemeleri kullanılıyor ise sıcağa dayanıklı olmalıdır. Bunun için ısıya dayanıklı ve yapışkanlı alüminyum folyo sızdırmazlık bandı kullanılmalıdır.Atık gaz boruları yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu mahaller, yatak odaları, banyo ve WC’ lerden geçirilmemelidir. Atık gaz borularının enkesit alanı cihazın davlumbaz çıkışındaki enkesit alanından daha küçük olmamalıdır. Cihaz baca borusu aydınlığa bağlanmamalı, pencereden dışarı çıkarılmamalıdır. Verilen çaplardan daha küçük çapta boru kesinlikle kullanılmamalıdır. Cihazlar mümkün olduğunca bacaya yakın yerleştirilmelidir ve en kısa yoldan bacaya bağlanmalı, dirsek, T bağlantı ve yatay uzantılardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Tek dirsek kullanılması durumunda baca borusunun yatay uzunluğu en fazla 2 metre olmalıdır. İki dirsek kullanılması durumunda en fazla 1 metre olmalıdır. Binanın en üst katına bağlanan kombilerde baca borusu yatay uzunluğu maksimum 1 m. olmalı ve tek dirsek kullanılmalıdır. Kombi, kurallara uygun, temiz ve iyi bir çekişe sahip olan bir baca kanalına bağlanmalıdır. Baca kanalı müstakil tip olmalı ve her cihaz ayrı bacaya bağlanmalıdır. Adi şönt tipi baca kanalı kesinlikle kullanılmamalıdır.

Atık gaz çıkış boruları kapı, pencere vb. en az 20 cm. uzakta olacak şekilde yerleştirilmelidir. Bu mesafe yalıtım malzemeleri ile azaltılabilir.
Atık gaz boruları, merdiven, merdiven sahanlığı,bina girişlerinden, havalandırma boşluklarından, çatı arasından, yatak odası, banyo ve WC’lerden geçirilmemelidir. Atık gaz borusunun aydınlıktan geçen bacaya bağlanması durumunda ısı kaybına karşı yalıtılmalıdır.

Cihazların Bağlandıkları Bacalar ile İlgili Hususlar

   Bacalar ilgili TSE standartlarında belirtilen şartlara uygun olmalı, sıcaklıktan, yoğuşmadan ve yanma ürünlerinden etkilenmeyecek malzemeden uygun kalite ve boyutlarda yapılmalıdır. Baca çekişinin yeterli olup olmadığı tesisat yapılmadan önce yapımcı firma tarafından mutlaka kontrol edilmelidir.
Bacaların duman kanalları düşey olmalıdır. Düşey doğrultuda,ancak birkez 30°yi geçmeyen sapma olabilir.Cihazların bağlandığı bacalara mutfak aspiratörü bağlanmamalıdır. Baca yüksekliği minimum 4 metre olmalıdır. Bacanın çıkış ağzı mahyadan 0,8-1 metre yukarıda olmalıdır.

 1.Bacalı Cihazlarda Baca Kanalı Çapı

Daire kesitli bacalar tercih edilmelidir. Kare kesitli bacaların kesiti, daire kesitli bacalara göre %30 daha fazla olmalıdır. Dikdörtgen kesitli bacalarda uzun kenar,kısa kenarın ençok 1,5katı olmalıdır.

 

Ramazan Özel Kampanyası (SONA ERDİ)

Kampanyamız sona ermiştir. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Firmamızın başlatmış olduğu Ramazan Özel Kampanyasını kapsayan ürünler ve kampanya detaylarımız şöyledir;

Demirdöküm Nitron ve Neva Kombi

01

İgdaş’den “Cihaz Değişimi Uygunluk Formu” firmamızca alınacaktır. Dairenizde mevcut eski bir kombi var ise bu kombinin hurdasını almak şartıyla demontajı firmamızca ücretsiz yapılacaktır. Sökülen hurdayı talep etmeniz durumunda 50 TL demontaj ücreti alınacaktır. Tesisat borularına bağlı olan eski vana ve filtreler yenileriyle değiştirilecek ve cihazın yerine montajı yapılacaktır. Doğalgaz ve tesisat borularının sızdırmazlık testlerinin tamamlanmasının ardından Demirdöküm Çağrı Merkezinin 444 18 33 numaralı telefonunu bizzat aramanızı yeterlidir.

02Daha önce cihaz olmayan (genelde yeni inşaat daireleri) bir mahale monte edilecek ise, dairenin doğalgaz projesinin çizilmesi de gerekebilir. Proje çizimi ve gaz açma bedeli olarak 250 TL ilave ödeme yapmanız gerekecektir. Atıkgaz borusunun çıkacağı yer tek cam ise 15 TL, çift cam ise 30 TL cam kesim bedeli alınacaktır. Fabrikanın verdiği atık gaz borusunun yetersiz geldiği durumlarda ilave boru ve dirseklerin montajı firmamızca ücretsiz yapılacak, bedeli tarafınızca karşılanacaktır.

Demirdöküm C275F Şofben

İgdaş’den “Cihaz Değişimi Uygunluk Formu” firmamızca alınacaktır. Dairenizde mevcut eski bir şofben var ise bu şofbenin hurdasını almak şartıyla demontajı firmamızca ücretsiz yapılacaktır. Sökülen hurdayı talep etmeniz durumunda 30 TL demontaj ücreti alınacaktır. Tesisat borularına bağlı olan eski vana ve filtreler yenileriyle değiştirilecek ve cihazın yerine montajı yapılacaktır.

03

Doğalgaz ve tesisat borularının sızdırmazlık testlerinin tamamlanmasının ardından, Demirdöküm Çağrı Merkezinin 444 18 33 numaralı telefonunu bizzat aramanızı yeterlidir.

Kampanyamız 1-31 Ağustos 2011 tarihleri arasında geçerlidir. İstanbul Avrupa yakasından hizmet talep etmeniz halinde 150 TL ulaşım farkı alınacaktır. Vadeli ödeme seçeneğinde axess karta 12 , world karta 2+5 taksit yapılacaktır. Kredi kartı olmayan müşterilerimize 1 peşin 4 senet yapılacaktır. Kiracı olanlardan ev sahipleri kefil istenecektir.

Kombi Montaj Yeri Seçimi

Dikkat! Yer seçiminde montaj mahali, özellikleri, havalandırma, atıkgaz bağlantı ve gaz hattı için aşağıda verilen liste dikkate alınmalı ve tüm şartları sağlayan yere montaj yapılmalıdır.

1- Cihazın montaj yapılacağı ortamda asit buharı bulunmamalıdır (WCgibi).

2- Patlayıcı madde bulunan yerlere kombi monte edilemez.

3- Kombiler binaların genel kullanımına açık merdiven boşlukları, koridor, aydınlık boşluğu gibi yerlere monte edilemez.

4- Cihaz; fırın, ocak, radyatör, soba gibiısıtıcıların yanına veya üzerine monte edilememelidir.

5- Baca duvarı üzerine kombi monte edilemez.

6- Cihaz; açık balkon, atmosfere açık şartlarda ve donma tehlikesi bulunan yerlere monte edilmemelidir. Kesinlikle kapalı bir mekana monte edilmelidir.

7- Cihaz; hermetik olduğundan dolap içine monte edilebilir. Ancak servis verebilmek için cihazın etrafında en az 10 cm boşluk bırakılmalıdır.

8- Cihaz; ateşe dayanıklı bir duvara monte edilmelidir. Eğer duvar yanabilir malzemeden yapılmışsa, duvarla cihaz arası ve atıkgaz boru donanımının geçtiği delik bölgesi yanmaz malzeme ile korunmalıdır.

9- Kombi, set veya tezgah üzerine monte ediliyorsa, kombinin altı ile tezgah arasında en az 30 cm mesafe bırakılmalıdır.

Kombinizi Yenilerken İzleyeceğiniz Adımlar…

kombi_yenileme.jpgEski kombinizi yenilerken, öncelikle bu işlem için doğalgaz şirketine bildirimde bulunulması  gerekir(İstanbul için İgdaş ). Bu bildirim ancak firmamız gibi “İgdaş Yetki Belgesine haiz firmalar” tarafından yapılabilir. Montaj işlemi de ancak ve ancak yetkili firmaların yetkili teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.Doğalgaz şartnamesindeki güncel değişiklikleri takip eden sertifikalı firmaların yaptığı montajlarda, sonradan hiç bir sıkıntı yaşamazsınız. Kombi gibi doğalgazla çalışan cihazlar,  sıradan birer beyaz eşya değildir. Bu yüzden marketlerden veya beyaz eşya mağazalarından alınmamalı ve montajı da  İgdaş’den yetki belgesi olmayan firma veya elemanlara yaptırılmamalıdır.

Kombi yenilemede işlem sırası şöyledir;

1- Doğalgaz uygunluk belgesinin alınması: Bu belgenin alınması şarttır. Bu belge olmazsa cihazınız garanti kapsamı dışında kalır.

2- Eski kombinin sökülmesi: Eski kombinizin, mevcut tesisata ve duvarlara zarar verilmeden  itinalı bir şekilde sökülmesidir.

3– Yeni kombinin duvara asılması ve baca bağlantısının yapılması: Yeni cihazın montaj şarnamesine uygun olarak duvara asılması, hermetik baca bağlantısının konvansiyonel kombilerde %2 eğimle aşağı doğru, yoğuşmalı kombilerde ise %2 eğimle yukarı doğru olacak şekilde yapılmasıdır.

4- Kombinin alt bağlantı parçalarının yenilenmesi: Eski kombi bağlantısında yer alan 1/2″ soğuk su giriş vanası ve filtresi ile kalorifer tesisatına bağlanacak 3/4″ kelebek vana ve filtresi yenileri ile değiştirilmelidir. Ayrıca gaz bağlantısında da 3/4″ sarı renkli makaronlu gaz fleksi takılmalıdır. Yoğuşmalı kombilerde” drenajın pis su tesisatına bağlanması” şarttır. Yoğuşmasız eski kombinizi yoğuşmalı bir cihazla değiştirmeniz halinde, İgdaş  “doğalgaz tadilat projesini” şart koşmuştur.

5-Tesisatın kontrol edilmesi: Montajın son aşamasında kombiye ve tesisata su verilerek kombi altında ve diğer odalarda kaçak olup olmadığının kontrol edilmesidir.

6- Elektrik bağlantısının yapılması: Yetkili servis tarafından cihazın elektrik bağlantısının yapılmasıdır.

7- Cihazın devreye alınması: Cihazın gaz ayarı yapılarak yetkili servis tarafından devreye alınması ve çalıştırılmasıdır. Bu aşamada muhakkak “doğalgaz uygunluk belgesinin” servise ibraz edilmesi gerekmektedir.

8- Cihazın kullanımı hakkında bilgi verilmesi: Yetkili servisin, kullanıcıya cihazı nasıl kullanacağını tarif etmesidir. Bu anlatımlarda; cihazın açılışı , kapanışı, suyu eksildiğinde su takviyesinin nereden yapılacağı, cihazın yaz ve kış devresi, sıcaklığın artırılması ve azaltılması, arıza kodlarının anlamları gibi konularda bilgiler verilmektedir.